Rhestr o Fusnesau

 

Lletyau a Tafarnau

 • Goose and Cuckoo, Stryd yr Eglwys, Llangadog 01550 777359
 • Gwesty'r Llew Coch , Sgwar y Frenhines, 01550 777228
 • Gwesty'r Castell - castell@llangadog@gmail.com

Gwely a Brecwast a Llety yn Unig

 • Abermarlais Caravan Park 01558 777868
 • Brane Mill (Jenny and Geoff Steer) Llangadog, SA19 9HR. Ffon/Facs 01550 777314
 • Cefn Cilgwyn 015550 779066
 • Cennen Cottages 01550 740376
 • Cwmgwyn Farm 01550 720410
 • Cynyll Farm 015550 777316
 • Pencrug, Gwynfe 01550 740686
 • Pen y Bont 01550 777126

Siopau

 • Cigydd - L J Bailey and Sons, Mace Food Store, Provision House, Llangadog 01550 777242 Ebost d.leslie749@aol.com
 • Trin Gwallt- Audrey's, Rock House, Heol Dyrfal, Llangadog 01550 777828
 • Morgan’s Newsagent and Post Office, Gurrey House, Llangadog, SA19 9AA. 01550 777697. Papurydd a Swyddfa Bost, Cafe Internet a Wi-fi Hot Spot, Glanhau Sych Dillad, Photocopio, Lluniau Passport, Arian Tramor, Top-ups Mobile Ffon, Bancio, Insiwrans Teithio, Talu Biliau.

Pensaer

 • Darren Mills, The Toll House, Rosehill, Llangadog SA19 9NF. Tel: 01550-777992. Mobile: 07977-129055. Email: dmills@dmarchitect.co.uk

 

Gwasanaethau Adeiladu

 • MH Blofeld, 2 Hillside, Rhydyfro, Llangadog, SA19 9HW 01550 777768 Mobile 07832 135435 Saer ac Adeiladwr
 • Coed Cadog Ltd, Caerhyn, Llangadog, SA19 7HG. 01550 777295 Mobile 07971 261 499 Ebost gilliandyer01@aol.com Lloriau pren (derw), drysau ac yn ymlaen.
 • Doel and Rowlands, Stuart Doel, Wernellyn, Llangadog, SA19 9DE. 01550 777787 Gwefan www.doelandrowlands.com
 • Drovers Joinery, Unit 3, The Old Sawmills, Stryd yr Orsaf, Llangadog. 01550 777982 Mobile 07990 544512 Ebost droversjoinery@aol.com Saer.
 • George and Price Ltd, Ddyfadfa Isaf, Gwynfe, Llangadog, SA19 9SA 01550 779123 Mobile 07751 578474 or 07843 382658 george.priceltd@btinternet.com Adeiladwyr.
 • Highgate Water Solutions, High Street, Llangadog, SA19 9EF 01550 777049 Mobile 0778 6071214 Plymwyr a Systemau Gwresi CORGI ac OFTEC.
 • Eirian Jones, 6 Rhydyfro, Llangadog. 01550 777496 Mobile 077333 749 10 Adeiladwr/ Plastrwr.
 • Martyn Jones - Adeiladu waliau sych. Addysgwr cymwysedig DSWA. Pob fath a waith cerrig a nodweddau gardd carreg. 01558 824393. Mobile 07790 632543. Ebost martynsian.jones@btinternet.com Gwefan www.drystonewallwales.co.uk
 • Peter Nitsch, Ffald-y-Dyrfal, Llangadog, SA19 9 ER. 01550 777108 Mobile 0779 0210397 Gerddi a ffensio.
 • RCS Building Services. 01550-740159; Mobile 07870566349. Gweler hefyd http://rcsbuildingservices.webeden.co.uk
  Pob fath o waith saer gan gynnwys ffenestri, drysau ac yn ymlaen. Hefyd gwasanaethau adeiladu.
 • Hefin Roberts Building Contractors, The Old Sawmills, Stryd yr Orsaf, Llangadog, SA19 9LS. 01550 777988 Mobile 07971 841608 Ebost hrbuilders@hotmail.co.uk Adeiladwyr a Saeri.
 • Dyfed Thomas, Maesyllan, Llangadog, SA19 9LP. 01550 777138 Mobile 017855 769599. dyfahel@aol.com Saer - o loriau i doeau gan gynnwys geginau.
 • Mark Thomas, Plot 4, Gwrywaun, Llangadog. Mobile 07866 943284 Plastro ac adeiladu.
 • Towy Projects, 2 Hillside, Rhydyfro, Llangadog, SA19 9HW Mobile 0786 1216660 or 07832 135435 Gwaith Pren.
 • K & A Williams, Maesgwastod, Llangadog SA19 9HU. Ffon 01550-777986, mobile 07762-025858. Ebost : kandawilliams@btinternet.com. Gwasanaethau adeiladu.

Gwasanaethau

 • Willam Everatt, Llwyn Bedw, Llangadog. Ffon 01550-740673, mobile 0711-050509. Ebost : william.everatt@phonecoop.coop. Gwefan : greenaccountant.co.uk. Cyfrifydd a chynghorydd trethu.
 • Denis Grogan, 4 Bryn Iago, Llangadog, SA19 9LL. 01550 777030 Mobile 07769 863591 Ebost d.grogan@amserve.com Gwasanaeth Stocktaking.
 • Eifionydd Jenkins, Maesydderwen, Dyrfal Road, Llangadog. 01550 777772 Ebost eifionydd@tiscali.co.uk Gwasanaeth edrych ar ol plant.
 • Minerva Consulting, Plas Glansaverin, Llangadog, SA19 9HY. 01550-777121. Gweler www.minervaconsulting.co.uk
 • Moontagu Books Ltd, PO Box 35, Gwynfe, Llangadog, SA19 9WR. 015550 740136 Mobile 07779 280447 Ebost erle@erle.co.uk Gwefan www.erle.co.uk Cyhoeddi llyfrau a fideo, Dosbarthau Tai Chi a Gwersi Piano.
 • Orchardweb, Ysgoldy Goch, Manordeilo, Llandeilo SA19 7BS. Cynllunio gwefannau i fusnesau bach. Ffon 01558-824300 Ebost: ymholiad@orchardweb.co.uk Gwefan: www.orchardweb.co.uk
 • Pentwyn Mwyn Computer Service, Gilfach, Gwynfe 01550 740641
 • Profile Homes, Penybank Farm Office, Llangadog, SA19 9DU. 01550 777790 Ebost contact@profilehomes.com Gwefan www.profilehomes.com Gwerthwyr Tai
 • Sawdde Autos Llwyncelyn Uchaf, Carregsawdde, Llangadog, SA19 9BY. 01550 777055. Garej.
 • Towy Computers Ltd, 15 Bryniago, Lalngadog, SA19 9LL. 0870 9500219 Ebost bryn@towycomputers.com , graeme@towycomputers.com Gwefan www.towycomputers.com Adeiladu a trwsio cyfrifiaduron.
 • Towy Waste, 4 Bridge Street, Llandovery 01550 720309
 • Welsh Legend - Gwersi cychwynnol cyfrifiadur i oedolion (gostyngiadau i'r henoed), gwaith hyrwyddio a gwaith fideo a swn. Cynlunio gwefannau - Ysgubor Llangadog - Cysylltwch a Mike - Ffon 07585 226555. Ebost: welshlegend@icloud.com Gwefan: www.welshlegend.co.uk
 • Brian Williams, Ymgymerydd 01550 777441


Gerddwyr

 • Tundra Landscapes, Ffald-Y-Dyrfal, Llangadog, Carmarthenshire, SA15 5ER. Tel. 01550-777108

Busnesau Bach Lleol ac Elusennau

Gwasanaethau Amaethyddol

 • Brian Jones a'i Fab, Dolbant, Llangadog 01550 779079
 • Ffermwyr Caerfyrddin a Phumpsaint, Stryd yr Orsaf, Llangadog, SA19 9LS. 01550 777281 Marchnadwyr Amaethyddol
 • Wyn Jones, Sawdde Agricultural Services (SAS), Cwmsawdde, Llangadog SA19 9PR. 01550 777254 Ebost hwynjones@aol.com Gwaith Amaethyddol, tori gwair, bailio, torri cloddiau, aredig, hadu, chwistrelli, gwneud cloddio, fensio, clirio tir, adeiladu cyffredinol a trwsio adeiladau.
 • Trevor Morris, Arfryn, Llangadog 01550 779478

Celf a Chrefftiau

 • Nia Clement, Cwmsawdde Farm, Llangadog, SA19 7PR. 01550 777254 Mobile 07747021462 niaclement@aol.com Gwefan www.gemwaithnia.co.uk Creu Gemwaith - darnau wedi eu gwneud i archeb gan ddefnyddio gwydr, gemau a chregyn.