Eglwysi a Capeli

Eglwys Plwyf St Cadog
Parch Mike Cottam
01550 777604

Galwch am amser y gwasanaethau os gwelwch fo'n dda.


Eglwys Llanddeusant St Simon a St Jude

Ficer : Rev Mike Cottam, Y Ficerdy, Llangadog SA19 9AE
Ffon 01550-777604Providence

Gweinidog - Parchedig K. Lintern


Capel Methodistaidd Gosen, Llangadog

Gwasanaethau - bob bore Sul 10.30yb

 


Seion Capel y Bedyddwyr

Seion Capel y Bedyddwyr (1909)


All Saints, Gwynfe

www.gwynfechurch.btck.co.uk


Capel Maen, Gwynfe

Gwasanaethau - gwasanaeth prynhawn a nos Sul am yn ail gyda Jerusalem

Gweinidog - Parchedig K. Lintern


Capel Bethlehem


Jerusalem, Gwynfe

Gwasanaethau - gwasanaeth prynhawn a nos Sul am yn ail gyda Capel Maen

Gweinidog - Parchedig K. Lintern


Capel y Bedyddwyr Pontbrenaraeth, Bethlehem

Dim Gwasanaeth