Cyngor Cymunedol Llangadog

Aelodau'r Cyngor (Hydref 2017)

Cllr Mrs Sam Ellis Cadeirydd

Y Pandy, Bethlehem, Llandeilo SA19 6YG

DYFFRYN CEIDRICH WARD

01558 486629

Cllr Hugh Davies Dirprwy Gadeirydd

Ddafadfa Uchaf, Gwynfe, Llangadog, SA19 9SA

GWYNFE WARD

01550 740413

Cllr Dafydd Morgan

Cefn Gurrey, Walters Road, Llangadog, SA19 9AG

LLANGADOG WARD

01550 777982

Cllr Mrs Jennifer Hughes

Llwynmendy, Bethlehem, Llangadog, SA19 6YE

DYFFRYN CEIDRICH WARD

01558 823412

Cllr Geraint Evans

Meadowside, Llangadog, SA19 9HT

LLANGADOG WARD

01550 777576

Cllr Ellis Davies

Swn yr Afon, Llangadog, SA19 9DE

LLANGADOG WARD

01550 777025

Cllr Wyn Jones

Cwm Sawdde Farm, Llangadog, SA19 9PR

LLANGADOG WARD

01550 777254

Cllr Mrs Haulwen Booth

Pantmawr, Gwynfe, Llangadog

GWYNFE WARD

01550 740350

Cllr Gwenda Gray

Maesglas, Llangadog, Carmarthenshire , SA19 9HF

DYFFRYN CEIDRICH WARD

01550 779277

 

 

 

Cynghowr Sirol
Andrew James, Stangau, Llanddeusant, Llangadog. Ffon 01550-740209. Ebost : AndJames@Carmarthenshire.gov.uk

Clerc y Cyngor Cymunedol
Catrin Price Ebost : llangadogcommunitycouncil@yahoo.co.uk

Cyfarfodydd Cyngor Cymenudol
Mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y Dydd Mawrth cyntaf o bob mis (ond am fis Awst).