Cyngor Cymunedol Llangadog

 

Aelodau'r Cyngor (Mai 2023)

Cyng Dafydd Morgan (Cadair)

Cefn Gurrey, Walters Road, Llangadog, SA19 9AG

LLANGADOG WARD

01550 777982

Cyng Alan Price (Dirprwy Gadair)

Ddyfadfa Isaf, Gwynfe

DYFFRYN CEIDRYCH WARD

01550 740251

Cyng Mrs Haulwen Booth

Pantmawr, Gwynfe, Llangadog

GWYNFE WARD

01550 740350

Cyng Hugh Davies

Ddafadfa Uchaf, Gwynfe, Llangadog, SA19 9SA

GWYNFE WARD

01550 740413

Cyng Wyn Jones

Cwm Sawdde Farm, Llangadog, SA19 9PR

LLANGADOG WARD

01550 777254

Cyng Mrs Jennifer Hughes

Llwynmendy, Bethlehem, Llangadog, SA19 6YE

DYFFRYN WARD

01558 823412

Cyng John Hampson

Dyffryn Gadog, Manordeilo

LLANGADOG WARD

01550 777725

Cyng Aaron Hughes

Godregarreg, Llangadog

LLANGADOG WARD

07827 712574

 

Cynghowr Sirol
Mr Andrew Davies

Clerc y Cyngor Cymunedol
Mrs Caron Thomas, Tegfan, Station Road, Llangadog. 07545489760 Ebost : llangadogcommunitycouncil@yahoo.co.uk

 

 

Hysbysiad Archwilio ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2023

(Saesneg yn Unig)