Cyngor Cymunedol Llangadog

Aelodau'r Cyngor (Awst 2018)

Cllr Hugh Davies

Ddafadfa Uchaf, Gwynfe, Llangadog, SA19 9SA

GWYNFE WARD

01550 740413

Cllr Dafydd Morgan Cadeirydd

Cefn Gurrey, Walters Road, Llangadog, SA19 9AG

LLANGADOG WARD

01550 777982

Cllr Mrs Jennifer Hughes Dirprwy Gadeirydd

Llwynmendy, Bethlehem, Llangadog, SA19 6YE

DYFFRYN CEIDRICH WARD

01558 823412

Cllr Ellis Davies

Swn yr Afon, Llangadog, SA19 9DE

LLANGADOG WARD

01550 777025

Cllr Wyn Jones

Cwm Sawdde Farm, Llangadog, SA19 9PR

LLANGADOG WARD

01550 777254

Cllr Mrs Haulwen Booth

Pantmawr, Gwynfe, Llangadog

GWYNFE WARD

01550 740350

 

 

 

Cynghowr Sirol
Andrew James, Stangau, Llanddeusant, Llangadog. Ffôn: 01550740209 / 07532247170 Ebost : AndJames@Carmarthenshire.gov.uk

Clerc y Cyngor Cymunedol
Norman Rigby. Ffôn: 01570421129 Ebost : llangadogcommunitycouncil@yahoo.co.uk

Cyfarfodydd Cyngor Cymenudol
Mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y Dydd Mawrth cyntaf o bob mis (ond am fis Awst).