Ble i Fwyta ac Yfed

 

Bridge Coffi Shop
Bran Yard, Llangadog
Yn agored Dydd Mawrth i Ddydd Iau (9yb i 2yp). Te, coffi, bisgedi, cacennau. Swp a rol. Tatws wedi pobi gyda llenwadau awrywiol. Brechdanau. Cinio 12 i 2yp.

 

Goose and Cuckoo

 

Goose and Cuckoo
Stryd yr Eglwys, Llangadog
01550 777359

www.gooseandcuckoo-llangadog.co.uk

 

Y Llew Coch
Stryd yr Eglwys, Llangadog
01550 777228