Grwpiau Lleol

 

Biliards/Snwcer - Mike - 01550-777768

Bowls - Yn cwrdd bob Nos Fawrth yn Neuadd Y Pentref am 7yh. Geraint - 01550-777576

Clwb Ffilm Cadog - Dangosir ffilmiau fel arfer ar Nos Sadwrn cyntaf y mis. Cynhellir y nosweithiau hyn yn Neuadd Gymunedol Llangadog. Mi fydd hefyd ail noswaith ffilm ar y drydedd nos Wener o bob mis. Cysylltwch a cadogfilmclub@aol.com neu 01550 777657 am aelodaeth a manylion neu gweler y wefan - cadogfilmclub.org.uk

Clwb Garddio - yn cwrdd Dydd Mercher diwethaf y mis . Helen Williams - 01550-777719

Clwb Rygbi Llangadog, Heol Myddfai, Llangadog. Ffon: 01550 777419. Cyswllt : Menna Jones, Olchfa Farm, Llangadog SA19 9EP (Ffon: 01550 777384)

Sioe Llangadog - Cyswllt Lis Williams 07578 196082 neu Catrin Price 07815 289410.

Ymddiriedolaeth Ceffylau a Merlynnod Lluest - Fferm Beili Bedw, Llanddeusant, Llangadog, SA19 9TG. Achub ceffylau a chanolfan adferiad. Ebost lluestmanager@hotmail.co.uk . Gweler hefyd www.lluesthorseandponytrust.co.uk

Urdd - Cysylltwch a Mrs Evans, Ysgol Llangadog 01550 777519

WI - yn cwrdd Dydd Iau cyntaf y mis yn neuadd YMCA, Llangadog am 7yh. Ysgrifennyddes Gwyneth Haines 01550 777676. Croeso i bawb.

Merched y Wawr - yn cwrdd Dydd Mawrth

Clwb Camera Dyffryn Tywi - Cyswllt John (Cadeirydd) ar 01558-685470 neu Geoffrey ar 01558-822960 neu gweler www.towyvalleycameraclub.org.uk

YFC - yn cwrdd nos Wener yn y Clwb Rygbi. Cadeirydd Liz Davies 07890 773829. Ysgrifennydd Jack Davies 07528 206571.