Lluniau Hanesyddol o Langadog

 


Bysiau Brodyr Thomas


Roedd Brodyr Thomas yn adnabyddus am eu bysiau hefyd yn rhan o'r diwydiant gwlân


Hen Bont y Sawdde. Nodwch y certi ceffyl yn rhydio'r afon yn y cefndir.


Pont dros y Bran gyda Eglwys St Cadog yn y cefndir.


Heol Brynamman gyda'r hen dafarn y Plough (and Stars?) ar y chwith.


St Cadog a Ty yr Eglwys ar y dde. Mae'r bwythynod ar y chwith wedi mynd yn awr.


Heol Llanymddyfri (High Street?), Llangadock


Heol yr Eglwys, Llangadock


Eglwys St Cadog


Pont y Tywi, Llangadock


Golygfa Llangadock o Cefncoed


Cor Gravell yng nghapel Methodistaidd Gosen. Mae Richard Morgan, 4edd o'r dde yn y rhes gefn yn aros nesaf i Dennis Edwards. Pwy arall yr ydych chi yn adnabod?


Heol Gwallter, Llangadog, yn edrych tuag at y Ficerdy presennol

Stryd yr Eglwys
Stryd yr Eglwys

Y Cwch Gwenyn - The Beehive (ar y dde)
Y Cwch Gwenyn - The Beehive (ar y dde)
Siop yr ironmonger yn Stryd yr Eglwys yn edrych tuag at Sgwar y Frenhines

Y Cwch Gwenyn - The Beehive
Y Cwch Gwenyn - The Beehive
Yr Ironmonger a'r Petrol Stesion yn Stryd yr Eglwys

Nythfa, Great House a'r Red Lion
Nythfa, Great House a'r Red Lion

Sgwar y Frenhines
Sgwar y Frenhines

Great House, Nythfa a Church House
Great House, Nythfa a Church House

Y Red Lion a Stryd yr Eglwys
Y Red Lion a Stryd yr Eglwys

Stryd Uchaf yn edrych tuag at Sgwar y Frenhines
Stryd Uchaf yn edrych tuag at Sgwar y Frenhines

Cor Gravell
Cor Gravell

Dennis Edwards (a cylch amdano) a disgyblion eraill o Ysgol Llangadog
Dennis Edwards (a cylch amdano) a disgyblion eraill o Ysgol Llangadog yn gwisgo esgidiau wedi eu gwneud gan ei dad, crydd y pentref

Llun Dennis Edwards wedi ei dynnu yn ei weithdy yn 1994
Llun Dennis Edwards wedi ei dynnu yn ei weithdy yn 1994 gan Rhys ap Rhobert. Fe enillodd y darlun Wobr Ffotograffiaedd Milner yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd am ddarlun gorau du a gwyn.

Gwesty y Rheilffordd
Gwesty y Rheilffordd

Y Co-op
Y Co-op

Y Felin Goed
Y Felin Goed

Gorsaf Rheilffordd Llangadog
Gorsaf Rheilffordd Llangadog

Y YMCA yn Capel Seion tua 1920
Y YMCA yn Capel Seion tua 1920
Mae siop y crydd ar y chwith a Capel Providence yn y pellter ar y chwith