Newyddion


CANOLFAN GYMUNEDOL LLANGADOG
CYFARFOD ARBENNIG

I'w gynnal ar: Dydd Mawrth 27 Chwefror am 7.30 PM
I drafod dyfodol y ganolfan gymunedol. 
Byddwn yn ddiolchgar, pe gallai eich sefydliad anfon dau gynrychiolydd i fod yn bresennol os gwelwch yn dda, fel y bydd hwn yn gyfarfod pwysig iawn.

 


CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

I'w gynnal ar:
DYDD MAWRTH 20 MAWRTH AM 7.30 PM