Llety

 

 

Brynderwen Holidays
Llangadog

 

Brynderwen, Llangadog, Sir Gar, SA19 9BS

Ffôn: 07816 914572

 

Barons Court
Llangadog

Nick a Steph Jones

 

01550 777028
07775 743806 (Steph)
Ebost: baronscourtcaravanpark@gmail.com

 

 


 

Llety Fferm Llanerchindda, Cynghordy, Llandovery, SA20 0NB
Ffon: 01550 750274
Facs: 01550 750300
Gwefan: www.cambrianway.com

Bwthynnau Hunan Ddarparu a Canolfan Gweithgareddau Allanol

 

 

Ysgubor Nant Ifan, Llanddeusant
Ffon 01550 740289.
www.holidaycottage-wales.co.uk


Ysgubor wedi ei newydd arnewid mewn lle tawel gyda golygfeydd o'r Mynydd Du a Mynyddoedd Llyn y Fan. I'w gael o Fis Ionawr ymlaen am wyliau a phenwythnosau. Croeso i Gerddedwyr a Beicwyr gyda llwybrau i'r Mynydd, Gorsaf Bwydo Barcudau a Tafarn milltir i ffwrdd. Wedi ei ddodrefnu yn llawn gyda stof llosgi pren ac ystafell sychu. 3 ystafell wely :- 1 Dwbl en suite, 1 Dwbl and 1 Geffel, yn addas i blant gyda 1 ystafell llawr i'r anabl. Dim ysmygu. Rydym yn cymeryd anifeiliaid.

 

Lletty Cottage, Yew Tree Farm,
Llansadwrn, Carmarthenshire, SA19 8LN

01550 777622
info@llettycottage.co.uk
www.llettycottage.co.uk

Mae Lletty Cottage, sydd yn rhan o Fferm Yew Tree, wedi ei raddi gan Visit Wales (y Bwrdd Twristiaeth Cymraeg) fel llety Pump Seren. Lleolwyd yn Nyffryn Tywi rhwng Llandeilo a Llanymddyfri.

 

Bwthyn Gwyliau i'w Osod (Llangadog, Sir Gaerfyrddin). Yn cysgu 5 - 2 ystafell ddwbl, 1 ystafell sengl. Lleoliad yng nghanol y pentref yn agos i bob cyfleuster. David a Haulwen Booth, Ffon 01550-740350, ebost boothpantmawr@hotmail.co.uk

Pont Aber - Llanddeusant, Llangadog SA19 9TA. Micheline a Eloise Denton. Ffon: 01550-740202 Gwefan www.pontaber.com/welcome.html

Mandinam - Llangadog, Sir Gaerfyrddin, SA19 9LA. Ffon 01550 777368 Ebost enquiries@mandinam.co.uk Gwefan www.mandinam.co.uk

Cennen Cottages - Blaenllynnant, Gwynfe, Llangadog, SA19 9SB. Ffon: 01550 740 376 Facs: 01550 740 364
Ebost: info@cennencottages.co.uk Gwefan: www.cennencottages.co.uk

Black Mountain Caravan and Camping Park, Llanddeusant, Llangadog, SA19 9YG. Am fanylion ffoniwch 01550-740217 neu gweler www.blackmountainholidays.co.uk

Plas Glansevin, Llangadog. Llety hunan-ddarparu i grwpiau mawr. Gweler www.glansevin.com neu ebost Glansevin@btinternet.com

Bwthyn Ty Menyn, Rhosmaen, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 6NP. Gweler hefyd www.tymenynholidaycottage.co.uk Cysylltwch a Mr/Mrs Woodward ar 01558-823602 neu ebost info@tymenynholidaycottage.co.uk


Cynyll Farm 015550 777316
Cwmgwyn Farm 01550 720410
Pen y Bont 01550 777126
Pencrug, Gwynfe 01550 740686
Abermarlais Caravan Park 01558 777868
Cefn Cilgwyn 015550 779066