Cyngor Cymunedol Llangadog

 

Aelodau'r Cyngor (Mehefin 2024)

Cyng Alan Price (Cadair)

Ddyfadfa Isaf, Gwynfe

DYFFRYN CEIDRYCH WARD

01550 740251

Cyng John Hampson (Dirprwy Gadair)

3 Maes y Meibion, SA19 7BP

 

 

Cyng Mrs Haulwen Booth

Pantmawr, Gwynfe, Llangadog

GWYNFE WARD

01550 740350

Cyng Hugh Davies

Ddafadfa Uchaf, Gwynfe, Llangadog, SA19 9SA

GWYNFE WARD

01550 740413

Cyng Wyn Jones

Cwm Sawdde Farm, Llangadog, SA19 9PR

LLANGADOG WARD

01550 777254

Cyng Mrs Jennifer Hughes

Efail Newydd, LLangadog, SA19 9BU

DYFFRYN CEIDRYCH WARD

01550 779122

Cyng Aaron Hughes

Godregarreg, Llangadog

LLANGADOG WARD

07827 712574

Cyng Dafydd Morgan

Cefn Gurrey, Walters Road, Llangadog, SA19 9AG

LLANGADOG WARD

01550 777982

 

 

Cynghowr Sirol
Mr Andrew Davies

Clerc y Cyngor Cymunedol
Mrs Caron Thomas, 07545 489760 Ebost : llangadogcommunitycouncil@yahoo.co.uk

Cyfarfodydd y Cyngor Cymunedol
Cynhelir dydd Mawrth cyntaf y mis (heb law mis Awst) - gweler y dyddiadau yma.

 

Hysbysiad Archwil 2024

 

Taliadau i Aelodau'r Cyngor hyd Mawrth 2024

 

Datganiad o Ddiddordebau ar gyfer Aelodau'r Cyngor Mis Ebrill 2023 hyd Mis Mawrth 2024

 

 

 

Ateb oddiwrth Wendy Walters, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Gaerfyrddin ynglyn diogelwch ffordd yn Llangadog (PDF)

 

 

Hysbysiad Archwilio ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2023

(Saesneg yn Unig)

 

 

Hysbysiad am Gwblhau Archwiliad ac am yr Hawl i Arolygu'r Cofnod Blynyddol