Ble i Fwyta ac Yfed

 

 

Y Llew Coch
Stryd yr Eglwys, Llangadog
01550 777228

 

Dim Bwyd i'w gael ar y funud.

 

The Goose and Cuckoo
07903 513103

Dydd Llun - ar gau

Dydd Mawrth - Noson curry o 6yp

Dydd Mercher a Dydd Iau - Ar agor o 5yp

Dydd Gwener a Dydd Sadwrn - Ar agor trwy'r dydd. Bwyd ar gael o ganol dydd hyd 8yh

Dydd Sul - Ar agor trwy'r dydd. Bwyd ar gael o ganol dydd hyd 3yp

 

 

 

Gwesty'r Castell

castell@llangadog@gmail.com

 

 

Bridge Coffi Shop
Bran Yard, Llangadog
Yn agored Dydd Mawrth i Ddydd Iau (9yb i 2yp). Te, coffi, bisgedi, cacennau. Swp a rol. Tatws wedi pobi gyda llenwadau awrywiol. Brechdanau. Cinio 12 i 2yp.